Category Archives: Evolution

5 digitala trender som ritar om kartan för fastighetsägare

22 maj 2018 Smarta fastigheter och byggnader som tänker

Fibernät gör Helsingborg till en smartare stad

27 april 2018 Internet of things skapar framtidens städer

Exponentiellt tänkande i ett linjärt samhälle 

24 april 2018 Dagens science fiction, morgondagens verklighet

Power Talk på Öresundskraft

10 april 2018 Lärande i vardagen

Bortom tekniken: Digitaliseringens betydelse och effekt

26 mars 2018 Möjligheter, utmaningar och tankar

Hot och säkerhet i ett digitalt samhälle

09 mars 2018 Ökat beroende av teknik och infrastruktur skapar ett växande behov av säkerhet och skydd mot externa krafter.