Salt – en spjutspetsteknologi

Nu installeras den första demomaskinen

Vi samarbetar med det svenska företaget SaltX och en värmepumpstillverkare – och har precis inlett laboratorieförsöken som går ut på att lagra överskottsvärme från gasförbränning i salt med en ny typ av gasvärmepump för villor, som minskar förbrukningen med mellan 30 och 50 procent.

– Det handlar om spjutspetsteknologi och där vill vi vara med. Att salt har en god förmåga att lagra värme är välkänt. Den teknik SaltX har patent på är en nano-beläggning av saltkristallerna. Det gör att processen med att lagra och ta ut värme kan upprepas 100 000-tals gånger, utan att saltets värmelagrande kapacitet försämras, säger Christian Gillheim.

Tekniken innebär att överskottsvärme från gasförbränningen torkar en saltlösning i den ena av värmepumpens två tankar, reaktortanken. Ångan från torkningen går vidare till en kondenstank varifrån huset värms. Vattnet går därefter tillbaks till reaktortanken med det nu torra saltet och värms på nytt genom saltets kemiska energi, utan att mer gas behöver förbrännas.

Projektet består av tre faser:

  • Nu installeras en demomaskin i ett gaslabb där tester, utvärderingar och eventuella förbättringar ska ske.
  • Den andra fasen är ett pilotprojekt där ett antal befintliga villakunder erbjuds att testa gasvärmepumpen och där uppföljning av funktionaliteten kommer ske.
  • Avslutningsvis handlar det om den kommersiella lanseringen, om utfallet blir som förväntat.

 

Dela och ge oss bra energi!