Vad är fjärrkyla?

Behagligare inomhusklimat för både små och stora fastigheter

 

I våras installerades den nya intagstanken för havsvatten till Öresundskrafts nya produktionsanläggning för fjärrkyla. Anläggningen togs i drift i slutet av juni och det blev gasen i botten direkt. I juli producerade Helsingborgs nya fjärrkyla-anläggning 3620 MWh (megawattimmar) fjärrkyla, att jämföras med 1686 MWh under juli 2017, en ökning med 214 procent. Den 19 september visas den nya anläggningen för kunder, fastighetsägare och byggherrar. Men vilka är fördelarna och vad är fjärrkyla egentligen?

 

Fjärrkyla bidrar till ett svalkande och behagligt inomhusklimat – som fjärrvärme fast tvärt om kan man säga. Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla fastigheter, industrier, shoppingcentra och andra byggnader eftersom det ersätter flera mindre kylmaskiner.

 

FÖRDELAR MED FJÄRRKYLA

 

Ekonomiskt

Fjärrkyla är en flexibel produkt som kan växa med din verksamhet. Givet tillräcklig ledningskapacitet så kan du enkelt köpa till den kyla du behöver. Och låter du oss utföra drifttillsyn ser vi till att du alltid får ut full effekt av din anläggning.

 

Driftsäkert

Fjärrkyla bygger på beprövad teknik och systemet sköter sig i princip själv. Underhållsbehovet är minimalt, kostnaderna är kända. Låter du oss utföra det lilla underhåll som behövs, kan du lugnt fokusera på din kärnverksamhet.

 

Miljöklok

För att producera fjärrkyla använder vi resurser som annars hade gått till spillo. Under sommarmånaderna använder vi överskottet av fjärrvärme för att driva vår kylanläggning. Vi använder också kallt havsvatten. Det betyder att fjärrkyla från Öresundskraft hushåller med primärenergi och minimerar CO2-utsläppen, jämfört med mindre, lokala kylmaskiner.

 

Produktiv

Fjärrkyla svalkar små och stora fastigheter och bidrar till ett behagligt inomhusklimat. Med fjärrkyla, framför allt i kombination med fjärrvärme, kan du skapa ett oslagbart klimat i din fastighet.

 

HUR FUNGERAR FJÄRRKYLA – DEN KORTA VERSIONEN

Fjärrkyla kommer från en kylcentral för storskalig produktion och ersätter fastighetens egen kylanläggning. Kallt vatten distribueras genom isolerade rör till fastigheten och tar med sig värme därifrån. Det kalla vattnet används för att kyla luftbatterier i centralventilationen samt för punktinsatser, exempelvis baffelsystem,  i respektive utrymme i fastigheten. Efter att vattnet nyttjats pumpas det tillbaka till produktionsanläggningen för att åter kylas. Ett fullt utbyggt fjärrkylasystem kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner.

 

Öresundskrafts fjärrkylanät började byggas 1998 och är främst koncentrerad till de centrala delarna av Helsingborg. För närvarande är 43 fastigheter i Helsingborg anslutna till fjärrkyla. Dunkers kulturhus, Helsingborg Arena McNeil AB, Helsingborgs Lasarett och Wihlborgs Fastigheter är några av våra kunder. Flertalet av Helsingborgs centrala hotell har också fjärrkyla samt kommande mötesplatsen SeaU med sina restauranger, hotell och kongressanläggningar. Nätet är idag cirka nio kilometer långt och antalet kunder ökar i takt med att fjärrkylanätet förtätas och byggs ut.

 

INVIGNING AV VÅR NYA KYLMASKIN

Den 19 september premiärvisar vi vår nya, energieffektiva och prisbelönta fjärrkyla-anläggning för en utvald skara kunder, fastighetsägare, byggherrar och andra  intressenter. Bland annat kommer vi att visa hur den nya fjärrkylan produceras med hjälp av naturligt kallt vatten från Öresund i kombination med restvärme från fjärrvärmesystemet. Vi berättar också om några andra spännande satsningar som vi gör i Helsingborg.

 

fjärrkyla öresundskraft helsingborg

 

 

Dela och ge oss bra energi!