Villaägare lapar solceller som aldrig förr!

6 anledningar till svenska solcellsboomen

2018: Året när solcellsboomen kom till Sverige. Förra året installerade över 10 000 svenskar solceller på sina villatak. Branschen har gått från att omsätta ett par hundra miljoner 2012 till 2 miljarder 2018. Men trots utvecklingen ligger vi fortfarande efter i Sverige. Enligt Statistiska centralbyrån uppgår installationsgraden i Sverige till 23 watt solenergi per person vilket kan jämföras med danskarnas 157 watt per person. Dock upplever vi en positiv utveckling och det ser faktiskt ut som att vi kan nå målet på att 10 % av svenskarnas elförbrukning ska komma från solel 2030.

 

Intresset för solenergi växer i nordvästra Skåne och för oss på Öresundskraft blev 2018 också ett riktigt bra solcellsår. Vi dubblerade nämligen den installerade effekten i nätet jämfört med 2017. Vad beror då utvecklingen på?